Çalışma Alanları

Hayatın her alanında, şahıslara ve şirketlere yönelik Avukatlık hizmetleri.


  • İcra Hukuku (Ağırlıklı olarak)
  • Ticaret Hukuku
  • Borçlar Hukuk
  • Bankacılık ve Finans
  • İş Hukuku 
  • Aile Hukuku ve Mal Paylaşımı
  • Taşıma Hukuku
  • Medeni Hukuk
  • İdare Hukuku
  • Ceza Hukuku